Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Nov 14, 2019

Sociala medier kan vara farliga för vårt psyke. Till exempel om vi jämför vår egen verklighet mot andras perfekta Facebook-fasad eller kopplar ihop självkänslan med antalet ”likes” på Instagram. Anna funderar över sitt eget ansvar i denna problematik och frågar sig själv ifall hon är en sociala medier-hycklare.

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se