Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Nov 28, 2019

Detta avsnitt handlar om att våga säga vad man tycker även om det riskerar att uppröra någon. Anna har insett att hon ofta lindar in sina åsikter i för mycket diplomatiskt fluff. Varför gör hon det? och vad får det för konsekvenser? Mot slutet av avsnittet övar Anna på att vara rak, när hon säger vad hon tycker om folk som tuggar tuggummi med öppen mun.

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se