Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Dec 12, 2019

Detta avsnitt handlar om att våga vara oduktig. Varför är det så svårt att bryta den djupt rotade duktigheten? Och hur undviker man att bli duktig på att vara oduktig och därmed utveckla ett nytt prestationsområde? Anna är arg på att vi uppmuntras till att syssla med sånt som vi är duktiga på istället för sånt som gör oss glada.

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se