Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Mar 5, 2020

Detta avsnitt handlar om att ha höga krav på sig själv och hur farligt det kan vara. Anna berättar till exempel om de orimligt höga krav hon ställde på sig själv som glassförsäljerska och om varför de höga kraven gjort henne lite diktatorisk.
Dessutom: Anna har tränat på att sänka kraven i samband med produktionen av detta avsnitt – hur har det gått?! Lyssna, så får du veta!

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se