Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Mar 28, 2019

Detta avsnitt är en djupdykning i bekräftelseträsket: varför är det farligt att vara bekräftelseberoende? och varför ligger "duktiga flickor" i riskzonen? Förr jagade Anna efter bekräftelse med ljus och lykta, men numera försöker hon ta makten över sitt bekräftelsebehov.

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se