Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Apr 16, 2020

I detta avsnitt har Anna tappat bort gränsen för det privata, och berättar allt om sitt besök på psykiatrins bedömningsteam. Dessutom har hon påbörjat en kurs om att vara självsnäll och berättar om första kursveckans viktigaste lärdom.

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se