Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Apr 25, 2019

Detta avsnitt är det smaskigaste hittills och handlar om att låg självkänsla och dejting är en dålig kombination. Varför får man inte en pojkvän genom att prestera och vara duktig? Hur i hela fridens namn ska man bli bra på att hångla om man aldrig vågar prova? Anna berättar också om farorna med...


Apr 11, 2019

Alla vet nog att stress är farligt för den drabbade individens hälsa. Men alla vet kanske inte att stressen är smittsam och därmed farlig även för omgivningen. Hur går det till? Vem ligger i riskzonen? Hur kan man undvika smittan? Anna berättar dessutom om sina erfarenheter av att vara drabbad av...