Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Nov 28, 2019

Detta avsnitt handlar om att våga säga vad man tycker även om det riskerar att uppröra någon. Anna har insett att hon ofta lindar in sina åsikter i för mycket diplomatiskt fluff. Varför gör hon det? och vad får det för konsekvenser? Mot slutet av avsnittet övar Anna på att vara rak, när hon säger vad hon...


Nov 14, 2019

Sociala medier kan vara farliga för vårt psyke. Till exempel om vi jämför vår egen verklighet mot andras perfekta Facebook-fasad eller kopplar ihop självkänslan med antalet ”likes” på Instagram. Anna funderar över sitt eget ansvar i denna problematik och frågar sig själv ifall hon är en sociala...