Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Dec 26, 2019

Detta är inget regelrätt avsnitt utan en nyårshälsning som inkluderar en liten present; en reflektionsövning som hjälper dig att sammanfatta 2019 och blicka framåt mot 2020. Dessutom skryter Anna över att vara en rikskändis. Typ.

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se


Dec 12, 2019

Detta avsnitt handlar om att våga vara oduktig. Varför är det så svårt att bryta den djupt rotade duktigheten? Och hur undviker man att bli duktig på att vara oduktig och därmed utveckla ett nytt prestationsområde? Anna är arg på att vi uppmuntras till att syssla med sånt som vi är duktiga på istället för...