Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Apr 16, 2020

I detta avsnitt har Anna tappat bort gränsen för det privata, och berättar allt om sitt besök på psykiatrins bedömningsteam. Dessutom har hon påbörjat en kurs om att vara självsnäll och berättar om första kursveckans viktigaste lärdom.

Kontakt:


Apr 2, 2020

Anna har tillverkat ett skrytspel; ett antal samtalskort med frågor som kräver skrytsamma svar. Varför?! Att skryta kan vara en stor utmaning för en duktig flicka som är van vid att förminska sig och ovan vid att framhäva sig själv. I detta specialavsnitt får du tjuvlyssna när Anna provspelar. Vill du också...