Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

May 21, 2020

Anna har gått och blivit frälst!!! …inte i någon religiös figur, utan i att skapa självsnälla tröstmantran – korta texter att plocka fram när de jobbiga känslorna tar överhanden.
Detta avsnitt innehåller också en uppföljning kring Annas sökande efter motivation; Annas coach har uppmanat henne att...


May 7, 2020

I detta avsnitt pratar Anna om hjärnvila: vad är det? varför behövs det? och hur hjärnvilar man på ett enkelt sätt?
Dessutom reflekterar Anna över varför hon aldrig lyckas äta sunt och lägga sig i tid – är hon verkligen motiverad?

Kontakt: