Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Sep 24, 2020

I detta avsnitt ger sig Anna i kast med ett ämne som är viktigt och intressant, men också väldigt jobbigt. Nämligen SJÄLVKÄNSLA.

Anna inleder avsnittet med att ge svar på några grundläggande frågor. Så som: Vad innebär självkänsla? Varför är det viktigt? Vad betyder ”prestationsbaserad...


Sep 3, 2020

Anna har insett att hon ofta sviker löften. Inte när hon har lovat en annan människa något. Men när hon har lovat sig själv. Vad får detta för konsekvenser?

Och hur har det gått med Annas sommar-läxor; att meditera och att skriva fina saker om sig själv?

Dessutom: Exklusiva detaljer om Annas o-duktiga...