Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Dec 10, 2020

Detta avsnitt handlar om ett av Annas hjärteämnen: att lyssna på kroppens signaler – något som är helt nödvändigt för att tillfriskna från utmattning. Men varför är detta så svårt för duktiga flickor? Och hur har Anna gått till väga för att bli bättre på att uppmärksamma sina egna behov?

Instagram:...