Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Feb 25, 2021

Anna har fått nog av oombedda råd. Hon uppmanar mänskligheten till att lyssna och försöka förstå, istället för att häva ur sig oefterfrågade råd.

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt:


Feb 11, 2021

För första gången någonsin har Anna bjudit in en gäst till podden. Denna gäst har mycket god kännedom om Annas psyke och duktighet, eftersom hon är Annas samtalscoach. Hon får besvara bland annat följande frågor: Hur är det att vara Annas coach? Vilka framsteg har hon gjort under samtalen? Och vilka är...