Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Mar 18, 2021

Anna har insett att hon vilar alldeles för lite, trots att hon är sjukskriven för utmattning. Hon gräver i sitt inre och inser att hon har djupt rotade värderingar om att vila är förknippat med svaghet. Hon inser också att vila kräver en inre ro - om man är ångestfylld och uppvarvad så är det väldigt...