Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Apr 15, 2021

Anna har insett att hon har många föreställningar om vad som är rätt och fel, som hon inte valt själv och som inte gynnar henne. Eftersom medvetenhet är en förutsättning för att åstadkomma förändring, så genomför Anna en värderings-inventering: Vilka värderingar vill hon slänga i papperskorgen? Och...


Apr 1, 2021

Anna har funderat på meningen med livet utifrån den japanska filosofin ”ikigai”. Hon har insett att hon antagligen valt fel utbildning och yrke.

Podden har fyllt 2 år!! Detta firas genom att Anna intervjuar sig själv om poddens med- och motgångar.

Instagram: