Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Jun 24, 2021

I sista avsnittet innan sommarlovet besvarar Anna lyssnarfrågor. Bland annat: Vilket är hennes drömjobb? Varför startade hon denna podd? Och vem vill hon allra helst ska gästa podden?

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt:


Jun 3, 2021

Detta avsnitt är en djupdykning i Annas psykiatriska utredning (som är initierad men inte genomförd). Vad har hänt hittills? Vilka diagnoser ska hon utredas för? Och framför allt – hur känns det?

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: