Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Oct 21, 2021

Rapporteringen om Annas neuropsykiatriska utredning fortsätter! Utredningsångesten är påtaglig och Anna oroar sig över att inte (!) få en ADHD-diagnos... Hon berättar om sina svårigheter med att betala räkningar och andra vardagliga tillkortakommanden som skulle kunna bottna i en ADHD-problematik.

Instagram:


Oct 7, 2021

Nu jävlar – efter ungefär tusen bortslarvade remisser och femti-elva felbedömningar, så är Annas neuropsykiatriska utredning påbörjad. Hon har nu träffat utredningspsykologen i 4 timmar och i detta avsnitt avslöjas: hur gick bedömningen till? hur kändes det? och varför har hon varit både glad, tacksam,...