Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Nov 18, 2021

Detta avsnitt innehåller en uppdatering både om Annas neuropsykiatriska utredning, och om hennes psykiatriska gruppterapi. Hon har överarbetat sina hemuppgifter och oroar sig för gruppterapin; kommer den verkligen kunna hjälpa henne?
Dessutom: Anna försöker återfå sin julglädje, som hon tappade i samband med...


45. utredning, gruppterapi & borttappad julglädje

Nov 18, 2021

Detta avsnitt innehåller en uppdatering både om Annas neuropsykiatriska utredning, och om hennes psykiatriska gruppterapi. Hon har överarbetat sina hemuppgifter och oroar sig för gruppterapin; kommer den verkligen kunna hjälpa henne?
Dessutom: Anna försöker återfå sin julglädje, som hon tappade i samband med...


Nov 4, 2021

Annas neuropsykiatriska utredning fortsätter och i detta avsnitt berättar Anna om sina tankar och känslor både före och efter besöket hos psykiatern. Hon känner sig förvirrad, maktlös och osedd.
Dessutom: Frustration över utmattnings-bakslag och missriktad vård.

Instagram: