Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


May 7, 2020

I detta avsnitt pratar Anna om hjärnvila: vad är det? varför behövs det? och hur hjärnvilar man på ett enkelt sätt?
Dessutom reflekterar Anna över varför hon aldrig lyckas äta sunt och lägga sig i tid – är hon verkligen motiverad?

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se