Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


May 21, 2020

Anna har gått och blivit frälst!!! …inte i någon religiös figur, utan i att skapa självsnälla tröstmantran – korta texter att plocka fram när de jobbiga känslorna tar överhanden.
Detta avsnitt innehåller också en uppföljning kring Annas sökande efter motivation; Annas coach har uppmanat henne att visualisera sitt dröm-JAG för att öka motivationen till att fatta goda beslut.

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se