Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Jun 18, 2020

I sista avsnittet innan sommarlovet, besvarar Anna lyssnarfrågor: Hur kändes besöket på psykiatrin? Vad innebär det att vara en duktig flicka, egentligen? Vad inspirerar Anna?
Dessutom så berättar hon om sina självsnälla sommarplaner.

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se