Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Sep 24, 2020

I detta avsnitt ger sig Anna i kast med ett ämne som är viktigt och intressant, men också väldigt jobbigt. Nämligen SJÄLVKÄNSLA.

Anna inleder avsnittet med att ge svar på några grundläggande frågor. Så som: Vad innebär självkänsla? Varför är det viktigt? Vad betyder ”prestationsbaserad självkänsla”?

Därefter får du veta ALLT om Annas egen självkänsla – historiskt sett…
(…för nästa avsnitt kommer avhandla hur det står till med Annas självkänsla i dagsläget.)

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se