Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Oct 8, 2020

I detta avsnitt fortsätter djupdykningen i Annas självkänsla. Förra avsnittet handlade om Annas självkänsla bakåt i tiden. Detta avsnitt innehåller ALLT om Annas självkänsla i nuläget.

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv
Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig
Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se