Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Nov 5, 2020

Anna ägnar varenda sekund av detta avsnitt åt att prata avundsjuka. För vi pratar alldeles för sällan om vår avundsjuka! Anna uppmanar varenda kotte till att erkänna och uttrycka sin avundsjuka. För att på så vis avdramatisera den. Hon uppmanar också till att gräva i avundsjukan – vad gömmer sig där bakom? Givetvis så bjuder Anna på smaskiga detaljer kring sin egen avundsjuka! Smaklig spis!

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se