Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Apr 11, 2019

Alla vet nog att stress är farligt för den drabbade individens hälsa. Men alla vet kanske inte att stressen är smittsam och därmed farlig även för omgivningen. Hur går det till? Vem ligger i riskzonen? Hur kan man undvika smittan? Anna berättar dessutom om sina erfarenheter av att vara drabbad av hypokondrisk prestationsångest.

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se