Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Nov 19, 2020

Anna firar poddens 30:e avsnitt genom att bjussa på gamla dagboksanteckningar. Främst från högstadietiden. Vissa av anteckningarna är roliga, pinsamma och pubertala. Andra vittnar om stress, osäkerhet, förvirring och alldeles för mycket självkritik.

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se