Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Feb 11, 2021

För första gången någonsin har Anna bjudit in en gäst till podden. Denna gäst har mycket god kännedom om Annas psyke och duktighet, eftersom hon är Annas samtalscoach. Hon får besvara bland annat följande frågor: Hur är det att vara Annas coach? Vilka framsteg har hon gjort under samtalen? Och vilka är Annas största utmaningar?

Coachen heter Birgitta Hågemark Olshov. Mer info om henne finns här: www.individhuset.se

 

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se