Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Feb 25, 2021

Anna har fått nog av oombedda råd. Hon uppmanar mänskligheten till att lyssna och försöka förstå, istället för att häva ur sig oefterfrågade råd.

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se