Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Apr 1, 2021

Anna har funderat på meningen med livet utifrån den japanska filosofin ”ikigai”. Hon har insett att hon antagligen valt fel utbildning och yrke.

Podden har fyllt 2 år!! Detta firas genom att Anna intervjuar sig själv om poddens med- och motgångar.

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se