Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


May 20, 2021

Förr i tiden, när Anna var en superduktig flicka, följde hon sällan sin magkänsla. Men utmattningen fick henne på andra tankar.

Anna har en teori om det krävs självkänsla för att våga följa sin egen magkänsla istället för andra människors åsikter.

Dessutom: Anna bjussar på sitt bästa knep för att komma i kontakt med magkänslan!

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se