Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


May 6, 2021

Efter att ha skapat 36 vettiga avsnitt, kände Anna att det var dags för ett ovettigt avsnitt. Hon vände sig därför till Flashback och läste allt hon hittade om duktighet, självkänsla och utmattning. Hon samlade de roligaste inläggen och i detta avsnitt serverar hon dem på ett silverfat till lyssnarna!

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se