Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Jun 24, 2021

I sista avsnittet innan sommarlovet besvarar Anna lyssnarfrågor. Bland annat: Vilket är hennes drömjobb? Varför startade hon denna podd? Och vem vill hon allra helst ska gästa podden?

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se