Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Oct 7, 2021

Nu jävlar – efter ungefär tusen bortslarvade remisser och femti-elva felbedömningar, så är Annas neuropsykiatriska utredning påbörjad. Hon har nu träffat utredningspsykologen i 4 timmar och i detta avsnitt avslöjas: hur gick bedömningen till? hur kändes det? och varför har hon varit både glad, tacksam, arg och rädd efteråt?

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se