Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Oct 21, 2021

Rapporteringen om Annas neuropsykiatriska utredning fortsätter! Utredningsångesten är påtaglig och Anna oroar sig över att inte (!) få en ADHD-diagnos... Hon berättar om sina svårigheter med att betala räkningar och andra vardagliga tillkortakommanden som skulle kunna bottna i en ADHD-problematik.

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se