Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Nov 4, 2021

Annas neuropsykiatriska utredning fortsätter och i detta avsnitt berättar Anna om sina tankar och känslor både före och efter besöket hos psykiatern. Hon känner sig förvirrad, maktlös och osedd.
Dessutom: Frustration över utmattnings-bakslag och missriktad vård.

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se