Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

May 23, 2019

Detta avsnitt handlar om hur läskigt det kan vara att berätta om sina egna talanger och framgångar; det skapar förväntningar och det kan uppfattas som skrytsamt. Anna var därför överdrivet ödmjuk. Detta medförde problem, till exempel Luciatågstrubbel. Avsnittet innehåller också info om fördelarna med att...


May 9, 2019

Detta avsnitt är som en kampsång för det äkta och genuina! Duktighet, artighet och vilja att vara till lags kan hämma genuiniteten. Anna uppmanar till att enbart säga sånt som vi menar och till att enbart fråga sånt som vi undrar. Hon berättar också om hur hon blivit mer genuin genom att plocka fram sin inre...