Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Mar 19, 2020

I detta avsnitt besvaras flera frågor om perfektionism: vad innebär det? Hur övervinner man det? Och är det möjligt att uppnå sina höga mål trots att man slutar vara en perfektionist?
Dessutom: hur hänger katter och Jonas Gardells tidningsartikel ihop med Annas forna inrednings-perfektionism?

Kontakt:


Mar 5, 2020

Detta avsnitt handlar om att ha höga krav på sig själv och hur farligt det kan vara. Anna berättar till exempel om de orimligt höga krav hon ställde på sig själv som glassförsäljerska och om varför de höga kraven gjort henne lite diktatorisk.
Dessutom: Anna har tränat på att sänka kraven i samband...