Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Oct 22, 2020

I detta avsnitt berättar Anna om sitt tandläkarbesök, där hon kände skam över sin egen oduktighet.

Hon berättar också om några insikter:

  • människor som inte säger NEJ, tolkas ofta som snälla …men det är fel!!
  • det är SÅ svårt att bli kvitt sin inre kritiker!
  • varje gång en människa ber om ursäkt för...


Oct 8, 2020

I detta avsnitt fortsätter djupdykningen i Annas självkänsla. Förra avsnittet handlade om Annas självkänsla bakåt i tiden. Detta avsnitt innehåller ALLT om Annas självkänsla i nuläget.

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv
Facebook: