Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig

Sep 23, 2021

Höstterminens första avsnitt är äntligen här!! Anna avslöjar sina planer för podd-hösten och utvärderar föregående podd-säsong: Lyckades hon med sitt mål att vara ”oduktig” i sitt poddskapande?
Dessutom: Vad har hänt med Annas psykiatriska utredning under sommaren?

Instagram: