Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Oct 31, 2019

Detta avsnitt handlar om den inre kritikern. Den kan faktiskt vara kontruktiv. Men Annas inre kritiker är en hård, dömande och ettrig dramaqueen. Hur gör hon för att dämpa den? Anna har insett att hennes självkänsla är en medgångssupporter, som i motgång ger vika för den inre kritikern.

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se