Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Jan 9, 2020

Anna bjuder på en exklusiv inblick i sina gamla, överdrivna ordentligheter och reflekterar över varför hon har varit så ordentlig och vad det har fått för konsekvenser. Nu har Anna tröttnat på att vara ordentlig och insett att hon inte är det innerst inne.

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se