Preview Mode Links will not work in preview mode

Före detta fröken Duktig


Jun 6, 2019

I detta avsnitt blir det studiebesök i Annas hjärna - i avdelningen för tankar om vad folk ska tycka och tänka om henne. Sen avhandlas frågor som: varför är den typen av tankar farliga? Hur kan man hantera dem? Och hur åstadkommer man det lagom stora klassfotoleendet?

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se